EXPERTISE

Van Dijke BV is een bedrijf dat gespecialiseerd is in bijzondere transporten en overslag. Het bedrijf kent een lange geschiedenis, die terug gaat tot 1885. Sinds die tijd heeft de maritieme sector een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De zeilen zijn al lange tijd vervangen door motoren en de techniek ontwikkelt zich nog steeds in een rap tempo. Als gevolg van de mondiale handel en de enorme schaalvergroting die dat met zich meebracht, werd het efficiënt overslaan van goederen steeds belangrijker.

In 1977 investeerde Van Dijke BV in drijvende kranen om in de Amsterdamse haven als stuwadoor service te kunnen verlenen. De ondernemersgeest leidde ertoe dat er steeds nieuwe projecten werden aangepakt. Zo werd er in 2002 door het bedrijf gestart met een overslag / transport & heavy lift bedrijf in Takoradi, Ghana. De nieuwe mogelijkheden zorgden lokaal voor een enorme vooruitgang.

Terwijl in Afrika de overslag floreerde raakte de binnenvaartsector in Europa in zwaar weer. Onzekere tijden vragen om aanpassingsvermogen en het kunnen bieden van flexibele oplossingen. Om niet zo sterk afhankelijk te zijn van de grillen van de markt werd een nieuwe weg ingeslagen. Motorschip ‘Iris’ werd aangekocht en in de periode 2007-2008 in eigen beheer getransformeerd tot een Ro-Ro schip met ongekende mogelijkheden.